Usnea sinensis 中華松蘿 (1).JPG

Usnea sinensis 中華松蘿 (2).JPG

Usnea sinensis 中華松蘿 (3).JPG

Usnea sinensis 中華松蘿 (4).JPG


Usnea sinensis 中華松蘿 (7).JPG

 

中華松蘿 Usnea sinensis
地衣體直立至近似懸垂,不等二歧分枝。
枝條無紅色素,橫截面圓。
主莖基部與本體同色。
小枝條邊近似無絲狀物 。
子囊盤大小不一,大的子囊盤直徑可達 1.5 cm,無白環,周邊絲狀物基部無膨大。
分布於中高海拔山區,通常著生於樹幹。


 

    全站熱搜

    cleyera08 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()