Usnea rubrotincta 紅皮松蘿-赤松蘿 (1).JPG

Usnea rubrotincta 紅皮松蘿-赤松蘿 (2).JPG

Usnea rubrotincta 紅皮松蘿-赤松蘿 (3).JPG

Usnea rubrotincta 紅皮松蘿-赤松蘿 (4).JPG

Usnea rubrotincta 紅皮松蘿-赤松蘿 (5).JPG

紅皮松蘿 ( 赤松蘿 )  Usnea rubrotincta 

莖狀地衣,近似懸垂;不等二歧分枝,頂生及次頂生枝條細長;皮層紅色。

主莖基部褐色。

側枝及絲狀物上具粉芽堆。

分布於中高海拔。
 

    全站熱搜

    cleyera08 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()